Evidenzer

Alla är överens om att bilkörning och alkohol inte går ihop. Därför genomför polisen alkoholkontroller för att upptäcka onyktra förare. När någon blåst i polisens sållningsinstrument och upptäckts vara rattfull får personen göra ytterligare ett utandningsprov i en Evidenzer. Bevisprovsinstrumentet mäter den exakta
alkoholhalten i utandningsluften.

product Evidenzer
product Evidenzer

Evidenzer är ett IR-baserat bevisprovsinstrument som används inom rättsväsendet i flera länder. Instrumentet finns i två olika utföranden, Evidenzer Classic och Evidenzer Mobile. Classic saknar tangentbord och skärm och kopplas därför till en persondator med programvara för provtagning som visar mätresultatet. Mobile har tangentbord, skärm och skrivare inbyggt för kontroll och avläsning men kan också användas med persondator. Evidenzer-modellerna är robusta, utvecklade för att kunna klara utomhusmiljöer med varierande temperaturförhållanden och att flyttas mellan olika positioner som bilar, bussar, båtar och helikoptrar. Båda instrumenten baseras på infraröd (IR) teknik som är en mycket specifik metod för att analysera påverkan från lättflyktiga ämnen, så kallade kolväten på utandningsluft. Mätvärdena har en hög selektivitet, dvs förmåga att kunna avgöra vilket ämne som påverkar. Genom att absorptionen av infrarött ljus mäts vid flera olika våglängder går det att med säkerhet avgöra att påverkan verkligen kommer från alkohol (etanol).

Evidenzer är ett IR-baserat bevisprovsinstrument som används inom rättsväsendet i flera länder. Instrumentet finns i två olika utföranden, Evidenzer Classic och Evidenzer Mobile. Classic saknar tangentbord och skärm och kopplas därför till en persondator med programvara för provtagning som visar mätresultatet. Mobile har tangentbord, skärm och skrivare inbyggt för kontroll och avläsning men kan också användas med persondator. Evidenzer-modellerna är robusta, utvecklade för att kunna klara utomhusmiljöer med varierande temperaturförhållanden och att flyttas mellan olika positioner som bilar, bussar, båtar och helikoptrar. Båda instrumenten baseras på infraröd (IR) teknik som är en mycket specifik metod för att analysera påverkan från lättflyktiga ämnen, så kallade kolväten på utandningsluft. Mätvärdena har en hög selektivitet, dvs förmåga att kunna avgöra vilket ämne som påverkar. Genom att absorptionen av infrarött ljus mäts vid flera olika våglängder går det att med säkerhet avgöra att påverkan verkligen kommer från alkohol (etanol).