Om oss

Autosober består av två företag som har gemensam ägare och verksamhet. De båda bolagen heter Autosober Sweden som riktar sig mot den privata marknaden och Autosober Uppsala AB som är riktad till offentliga verksamheter. Båda verksamheterna finns i samma lokaler i Uppsala och har ett mycket nära samarbete under ett och samma namn Autosober. För kundernas del innebär det en samlad kompetens hos en av Sveriges kunnigaste leverantörer av IR-baserade alkoholmätningsinstrument.

Autosober finns i Sverige men verkar över hela Europa. Företaget har ett helhetsgrepp på sina produkter från utveckling, produktion, försäljning och service men arbetar även i vissa fall tillsammans med andra företag i projekt eller återförsäljare.

Autosober har som målsättning att leverera ett väl fungerande system som lever upp till kundens förväntningar och är ett hjälpmedel i vardagen. Systemen ska genom lång livslängd vara en stabil investering ur både ekonomi som miljöpåverkan.

  • Nykterhetskontroll skåp
  • Montering av nykterhetskontroll skåp
  • Produktion av nykterhetskontroll skåp