Exhalytics

Många situationer och sammanhang idag kräver fullt fokus av varje individ. Många faktorer spelar in, en handlar om att vara nykter. I arbetslivet och i trafiken är det en viktig fråga. Med automatiska nykterhetskontroller är det enkelt och går snabbt att testa att personer i olika situationer är nyktra inför det de ska göra.

product Exhalytics
product Exhalytics

Med Exhalytics genomförs alkoholanalyser med hög tillförlitlighet. Mätinstrumentet är ett av få på marknaden som baseras på infraröd (IR) teknik. Metoden är patenterad och mäter alkoholhalt i fritt utandad luft på mindre än en sekund. Det går fort att testa en stor mängd personer med bara någon sekunds mellanrum. IR-tekniken tillåter genomförande av ett obegränsat antal utandningsprov med bibehållen precision. Om alkohol registreras vid en blåsning görs en fullständig analys. Resultatet presenteras efter cirka 3–5 sekunder. Exhalytics behöver ingen återhämtningstid utan är omedelbart redo för ett nytt utandningsprov.

Med Exhalytics genomförs alkoholanalyser med hög tillförlitlighet. Mätinstrumentet är ett av få på marknaden som baseras på infraröd (IR) teknik. Metoden är patenterad och mäter alkoholhalt i fritt utandad luft på mindre än en sekund. Det går fort att testa en stor mängd personer med bara någon sekunds mellanrum. IR-tekniken tillåter genomförande av ett obegränsat antal utandningsprov med bibehållen precision. Om alkohol registreras vid en blåsning görs en fullständig analys. Resultatet presenteras efter cirka 3–5 sekunder. Exhalytics behöver ingen återhämtningstid utan är omedelbart redo för ett nytt utandningsprov.